Logo Pgrlf

Portál pro elektronické podání žádostí

Zde jsou zobrazeny pouze aktuálně otevřené programy.

Pojištění lesních porostů

S ohledem na skutečnost, že Evropská komise přijala v prosinci 2023 nové Nařízení Komise, které je právním základem programu Podpora pojištění lesních porostů, upravující také možnosti poskytování podpor v průběhu roku 2024 a následujících letech, bude termín otevření příjmů žádostí zveřejněn v závislosti na procesu jeho přípravy. Ministerstvo zemědělství bude ve spolupráci s PGRLF, a.s. navrhovat vládě přijetí uvedeného programu při zachování stávajících základních parametrů (včetně možnosti uhradit pojistné před podáním žádosti o poskytnutí podpory) a při snížení administrativní zátěže na žadatele kladené.