Vaše žádost byla odmítnuta.
Litujeme, ale limit 250 žádostí byl již naplněn. Z tohoto důvodu již není možné další žádosti zaregistrovat.

V případě Vašeho zájmu využít jiné programy poskytující podporu od PGRLF, a.s., můžete navštívit naše internetové stránky: https://www.pgrlf.cz